Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka Tomasz Szymański służy pomocą prawną w zakresie prawa rodzinnego. Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych adwokatów.

Czym się zajmujemy?

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę w sprawach rozwodowych oraz innych z zakresu prawa rodzinnego.

Udzielamy profesjonalnych porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe (pozwy, wnioski, wezwań.), podejmujemy się prowadzenia sprawy od samego początku, aż do jej prawomocnego zakończenia.

Kancelaria zajmuje się także kwestiami wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych, jak również reprezentowaniem Klientów na każdym etapie danej sprawy - od rozmów przedsądowych aż do prowadzenia spraw przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym, uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy małżonkami.

Depositphotos_174274036_xl-2015

Oferujemy doradztwo i prowadzenie spraw:

o rozwód – bez orzekania o winie i jej orzekaniem, z ustalaniem kontaktów z dziećmi, wnioskiem o eksmisję, z ustaleniem podziału majątku, alimentów

o separację - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, z podziałem majątku, z orzekaniem o winie itp.

sprawy związane z umowami majątkowymi małżeńskimi,

podział majątku wspólnego – w trakcie sprawy rozwodowej, w osobnym postępowaniu sądowym, zniesienie wspólności ustawowej

ustanowienie rozdzielności majątkowej – przed zawarciem związku małżeńskiego, w czasie trwania małżeństwa,

o kontakty z dzieckiem - m. in. o ustalenie częstotliwości i zakresu kontaktów z dzieckiem oraz ich ograniczenie lub zakaz.

o ustalenie ojcostwa, a także zaprzeczenie, uznanie, unieważnienie uznania dziecka itd.

o pozbawienie, ograniczenie, a także zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej

alimenty – m.in. dochodzenie ich przed sądem dla dzieci/małżonków, wniosek o podwyższenie lub obniżenie świadczenia alimentacyjnego, zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,

ustalenie miejsca pobytu dziecka – wszczęcie sprawy o wskazanie miejsca, w którym dziecko będzie mieszkało.

adopcja, opieka i kuratela – m.in. ustanowienie kuratora, ustanowienie opieki i powołanie opiekuna, przysposobienie, uchylenie kurateli itp.,

ubezwłasnowolnienie – całkowite lub częściowe.

Kto zajmie się Twoją sprawą?

Szymański

Tomasz Szymański

szymanski@stlegal.com.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uczelni Łazarskiego, a także - z wynikiem bardzo dobrym - podyplomowe studia z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Skontaktuj się z nami

 

ul. Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa