Kredyty we frankach

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych  w zakresie powództwa frankowego, a w szczególności oferujemy kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie. Kancelaria przyjmuje sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF/JPY oraz EUR, zarówno na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym.

Czym się zajmujemy?

Sprawy, które prowadzimy dotyczą

Polisolokat

Kredytów frankowych

Ubezpieczeń niskiego wkładu własnego

Depositphotos_50731303_xl-2015

Analiza umowy kredytowej.

Ustalenie istnienie lub braku klauzul abuzywnych (nieuczciwych) w umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat (tzw. odfrankowienia umowy)

Strategia procesowa w odniesieniu do umowy;

Możliwe skutki zastosowania strategii procesowej, w tym skutki nieważności umowy (zwrot nadpłaconych dotychczas rat kredytowych, obniżenie salda kredytu pozostającego do spłaty, uniezależnienie wysokości spłacanych rat od kursu waluty obcej, unieważnienie umowy kredytu, odzyskanie pobranych opłat za tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, odzyskanie pobranych opłat za podpisanie aneksu do umowy);

Możliwość wykreślenia hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu;

Informację na temat tzw. technicznego przygotowania się do złożenia pozwu, tj. na temat czynności i dokumentów, które należy przygotować aby złożyć pozew, w tym wzór wezwania do zapłaty oraz ew. oświadczenia o uchyleniu się od skutków błędu w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz ew. oświadczenia o wystąpieniu z pozwu grupowego.

Kto zajmie się Twoją sprawą?

tomasz szymanski st legal-min

Tomasz Szymański

szymanski@stlegal.com.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uczelni Łazarskiego, a także - z wynikiem bardzo dobrym - podyplomowe studia z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Skontaktuj się z nami

ul. Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa