Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Do kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dziecko? Czy osiągnięcie pełnoletności bądź ukończenie nauki oznacza „automatyczne” wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego? W teorii. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Mogą oni uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub…

Czytaj więcej

Podwyższenie alimentów na dziecko

Kiedy można skutecznie domagać się podwyższenia zasądzonych alimentów? Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze a sąd rozstrzygając o ich wysokości bierze pod uwagę stan z chwili wydawania wyroku. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podwyższenia alimentów można domagać się w razie „zmiany stosunków”. Co to w praktyce oznacza? O zmianie stosunków możemy mówić zarówno w odniesieniu do osoby zobowiązanej do płacenia alimentów jak i w odniesieniu do uprawnionego. Jeśli osoba…

Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Co obejmuje majątek wspólny małżonków? Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że niemal wszystko czego małżonkowie dorobią się po zawarciu małżeństwa jest wspólne. Np. wynagrodzenie za pracę, oszczędności, nieruchomości, samochody czy dzieła sztuki nabyte po zawarciu małżeństwa należą wspólnie do obojga małżonków. Oczywiście powyższa zasada obowiązuje tylko wówczas jeśli małżonkowie nie ograniczą wspólność majątkowej albo nie ustanowią rozdzielność. Co pozostaje w majątku odrębnym każdego z małżonków? …

Czytaj więcej

Rozwód czy separacja?

Czy różni się rozwód od separacji? Kiedy lepiej zdecydować się na rozwód a kiedy na separację? Na początku chciałbym podkreślić, że ten wpis dotyczy separacji w sensie prawnym to znaczy takiej, która zostaje orzeczona przez Sąd a nie separacji faktycznej czyli powstałej w skutek rozstania małżonków. W teorii. Sąd orzeknie rozwód gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków (co to dokładnie oznacza wyjaśniam we wpisie: ROZWÓD: kiedy można złożyć pozew o rozwód?  Jak wygląda sprawa wyjaśniam…

Czytaj więcej

ROZWÓD: krok po kroku

Skoro wiemy już jakie warunki muszą zostać spełnione aby pozew o rozwód okazał się skuteczny (była o tym mowa w poprzednim wpisie) to teraz wyjaśnię jak wygląda sprawa rozwodowa krok po kroku. Pozew o rozwód:  Aby sprawa rozwodowa w ogóle się zaczęła, trzeba złożyć do sądu pozew o rozwód. Polskie prawo nie przewiduje możliwości np. umownego rozwiązania małżeństwa dlatego też bez wizyty w sądzie się nie obędzie. Pozew o rozwód…

Czytaj więcej

ROZWÓD: kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Kiedy możesz wystąpić o rozwód? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby Twój pozew okazał się skuteczny? Przesłanki rozwodu: Zacznijmy od tego, że warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami na stałe zanikły więzi: duchowe fizyczne i gospodarcze. Więzi duchowe to inaczej uczucia łączące małżonków, więzi fizyczne dotyczą utrzymywania kontaktów seksualnych a więzi gospodarcze to przede wszystkim wspólne prowadzenie gospodarstwa…

Czytaj więcej