PROBLEM Z MECHANIKIEM SAMOCHODOWYM

Samochód uległ awarii więc zgłaszamy się do mechanika. Fachowiec określa czas i koszt naprawy po czym przystępuje do dzieła. Po odbiorze auta okazuje się, że usterka występuje dalej albo wręcz jest gorzej niż było przed naprawą. Co z tym zrobić? Dokument przyjęcia samochodu do warsztatu. Po pierwsze, zadbajmy o to aby mieć pisemny dowód, z którego wynika na co się z mechanikiem umówiliśmy. Może to być tzw. karta przyjęcia samochodu czy zlecenie naprawy. W każdym razie powinna być…

Czytaj więcej

Gwarancja a rękojmia

Czym jest gwarancja a czym rękojmia? Jakie są najważniejsze różnice? Gwarancja. Gwarancja to wydawane przez producenta, dobrowolnie zapewnienie o jakości towaru. Dokument gwarancji – fachowo nazywany oświadczeniem gwarancyjnym – określa czas na jaki została udzielona, warunki konieczne do jej uwzględnienia, dane gwaranta (czyli tego kto gwarancji udziela), uprawnienia przysługujące w razie odnotowania wady oraz stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów…

Czytaj więcej

Kredyty frankowe

adwokat Joanna Tkaczyk omówiła w TVN24 sytuację osób posiadających kredyty we franku szwajcarskim po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czytaj więcej

Użytkowanie wieczyste (1)

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – 20 lipca 2018 r. została uchwalona Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że ma ona zapewnić stabilność prawną osobom zamieszkującym na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez wzmocnienie prawa do gruntu. Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 r.…

Czytaj więcej