Rozwód czy separacja?

Czy różni się rozwód od separacji? Kiedy lepiej zdecydować się na rozwód a kiedy na separację? Na początku chciałbym podkreślić, że ten wpis dotyczy separacji w sensie prawnym to znaczy takiej, która zostaje orzeczona przez Sąd a nie separacji faktycznej czyli powstałej w skutek rozstania małżonków. W teorii. Sąd orzeknie rozwód gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków (co to dokładnie oznacza wyjaśniam we wpisie: ROZWÓD: kiedy można złożyć pozew o rozwód?  Jak wygląda sprawa wyjaśniam…

Czytaj więcej

ROZWÓD: krok po kroku

Skoro wiemy już jakie warunki muszą zostać spełnione aby pozew o rozwód okazał się skuteczny (była o tym mowa w poprzednim wpisie) to teraz wyjaśnię jak wygląda sprawa rozwodowa krok po kroku. Pozew o rozwód:  Aby sprawa rozwodowa w ogóle się zaczęła, trzeba złożyć do sądu pozew o rozwód. Polskie prawo nie przewiduje możliwości np. umownego rozwiązania małżeństwa dlatego też bez wizyty w sądzie się nie obędzie. Pozew o rozwód…

Czytaj więcej

ROZWÓD: kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Kiedy możesz wystąpić o rozwód? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby Twój pozew okazał się skuteczny? Przesłanki rozwodu: Zacznijmy od tego, że warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami na stałe zanikły więzi: duchowe fizyczne i gospodarcze. Więzi duchowe to inaczej uczucia łączące małżonków, więzi fizyczne dotyczą utrzymywania kontaktów seksualnych a więzi gospodarcze to przede wszystkim wspólne prowadzenie gospodarstwa…

Czytaj więcej

Kredyty frankowe

adwokat Joanna Tkaczyk omówiła w TVN24 sytuację osób posiadających kredyty we franku szwajcarskim po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czytaj więcej

Użytkowanie wieczyste (1)

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – 20 lipca 2018 r. została uchwalona Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że ma ona zapewnić stabilność prawną osobom zamieszkującym na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez wzmocnienie prawa do gruntu. Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 r.…

Czytaj więcej