Postępowanie spadkowe – dziedziczenie testamentowe

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, gdy chcemy rozrządzić swym majątkiem na wypadek śmierci, możemy to zrobić jedynie przez testament. Jakie są formy sporządzenia testamentu? Jak prawidłowo sporządzić testament? Jak dostrzec wadę skutkującą nieważnością testamentu? Temu poświęcony jest niniejszy wpis. Formy testamentu. Testament można sporządzić w różnych formach tj.: Własnoręczny: Testament własnoręczny – czasem nazywany też holograficznym – to testament napisany przez Spadkodawcę w całości odręcznie, podpisany i opatrzony datą. Notarialny: To po prostu testament sporządzany…

Czytaj więcej

Postępowanie spadkowe – dziedziczenie ustawowe

Gdy odchodzi osoba najbliższa to zwykle nie jest to łatwy moment, a często właśnie wtedy stajemy przed koniecznością uregulowania kwestii prawnych czyli przeprowadzenia postępowania spadkowego. Ten wpis poświęcony jest sytuacji, w której zmarły (czyli spadkodawca) nie pozostawił po sobie testamentu a więc zachodzi tzw. dziedziczenie ustawowe. Kodeks cywilny nie nakłada na spadkobierców obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego ale niemal zawsze trzeba będzie takie postępowanie przeprowadzić. Nie da się bowiem bez prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu…

Czytaj więcej

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucasz zadłużony spadek – czy zawsze oznacza to definitywne pozbycie się problemu? Jeśli masz dzieci to wówczas konieczne są dalsze działania. Dlaczego – gdy masz dzieci – odrzucenie spadku nie kończy sprawy? Z prawnego punktu widzenia gdy odrzucisz spadek, ma to skutek taki jakbyś nie dożył śmierci spadkodawcy a zatem na Twoje miejsce „wchodzą” dzieci. Jeśli są one pełnoletnie to procedura odrzucenia spadku jest prosta (taka sama jak w Twoim przypadku) i wymaga…

Czytaj więcej

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Do kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dziecko? Czy osiągnięcie pełnoletności bądź ukończenie nauki oznacza „automatyczne” wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego? W teorii. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Mogą oni uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub…

Czytaj więcej

Podwyższenie alimentów na dziecko

Kiedy można skutecznie domagać się podwyższenia zasądzonych alimentów? Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze a sąd rozstrzygając o ich wysokości bierze pod uwagę stan z chwili wydawania wyroku. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podwyższenia alimentów można domagać się w razie „zmiany stosunków”. Co to w praktyce oznacza? O zmianie stosunków możemy mówić zarówno w odniesieniu do osoby zobowiązanej do płacenia alimentów jak i w odniesieniu do uprawnionego. Jeśli osoba…

Czytaj więcej

Gwarancja a rękojmia

Czym jest gwarancja a czym rękojmia? Jakie są najważniejsze różnice? Gwarancja. Gwarancja to wydawane przez producenta, dobrowolnie zapewnienie o jakości towaru. Dokument gwarancji – fachowo nazywany oświadczeniem gwarancyjnym – określa czas na jaki została udzielona, warunki konieczne do jej uwzględnienia, dane gwaranta (czyli tego kto gwarancji udziela), uprawnienia przysługujące w razie odnotowania wady oraz stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów…

Czytaj więcej

Zachowek – ile wynosi, komu się należy, jak go obliczyć?

Co to jest zachowek? Zachowek to uprawnienie przysługujące najbliższym spadkodawcy, którzy zostali pominięci przez niego w testamencie a dziedziczyliby gdyby tego testamentu nie było. Taka definicja to oczywiście pewne uproszczenie bo zachowek to dość złożona instytucja – w tym wpisie wyjaśnię najważniejsze kwestie.  Komu przysługuje zachowek? Nie każdemu spadkobiercy ustawowemu pominiętemu w testamencie przysługuje prawo do zachowku. Zachowku mogą domagać się: – zstępni spadkodawcy czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.; – małżonek spadkodawcy;…

Czytaj więcej

Źle wykonany remont

Zlecamy wykonanie remontu domu, mieszkania albo pokoju. Następnie fachowiec, który podjął się zadania przystępuje do dzieła. Potem okazuje się jednak, że zlecone prace nie zostały wykonane zgodnie z umową. Co możemy z tym zrobić? Czy zawierać umowę na piśmie?Zanim jeszcze zdecydujemy się zlecić przeprowadzenie remontu musimy podjąć decyzję czy podpisujemy, z wybranym przez nas fachowcem, umowę na piśmie. Nie mamy (w przypadku umowy o dzieło) takiego obowiązku ale zdecydowanie warto to zrobić, na wypadek gdyby jednak…

Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Co obejmuje majątek wspólny małżonków? Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że niemal wszystko czego małżonkowie dorobią się po zawarciu małżeństwa jest wspólne. Np. wynagrodzenie za pracę, oszczędności, nieruchomości, samochody czy dzieła sztuki nabyte po zawarciu małżeństwa należą wspólnie do obojga małżonków. Oczywiście powyższa zasada obowiązuje tylko wówczas jeśli małżonkowie nie ograniczą wspólność majątkowej albo nie ustanowią rozdzielność. Co pozostaje w majątku odrębnym każdego z małżonków? …

Czytaj więcej