Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Do kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dziecko? Czy osiągnięcie pełnoletności bądź ukończenie nauki oznacza „automatyczne” wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?

W teorii.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Mogą oni uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

W praktyce.

Czasem spotykam się z poglądem, że alimenty trzeba płacić tylko do ukończenia przez dziecko 18 lat albo dopóki studiuje. Tak nie jest! Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie jest związane z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku (np. 18 albo 26 lat) czy z ukończeniem studiów. Wszystko zależy od tego czy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

W jednym przypadku może być tak, że uzyskanie wykształcenia zawodowego pozwala utrzymywać się samodzielnie a w innym nawet ukończenie studiów nie daje jeszcze możliwości pracy w wybranym zawodzie np. lekarza czy adwokata. Zatem jest to kryterium, które za każdym razem trzeba rozpatrywać indywidulanie.

Wyjątki.

Może zdarzyć się tak, że dziecko jest w stanie utrzymywać się samodzielnie bo ma majątek, który generuje na tyle wysokie dochody, że wystarczają one na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Np. jest właścicielem domu który wynajmuje i w ten sposób pozyskuje środki na swoje utrzymanie. W takiej sytuacji rodzice nie są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka.

Rodzice mogą uchylić się od płacenia alimentów także wtedy gdy jest ono połączone „z nadmiernym dla nich uszczerbkiem” czyli po prostu ich sytuacja finansowa jest na tyle zła, że nie stać ich na to. Ale taka możliwość dotyczy wobec dziecka pełnoletniego.

Rodzice mogą nie płacić alimentów także wtedy gdy ich pełnoletnie dziecko
„nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.” Chodzi o sytuację, w której dziecko nie zdaje do następnej klasy bądź nie uzyskuje rezultatów podczas studiów  ze swojej winy, lekceważy naukę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, bądź coś nie jest do końca zrozumiałe, nie zrażaj się! Daj mi znać a chętnie Ci to wytłumaczę. Pisz do mnie śmiało na adres email: szymanski@stlegal.com.pl

adw. Tomasz Szymański