Użytkowanie wieczyste (1)

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność –

20 lipca 2018 r. została uchwalona Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że ma ona zapewnić stabilność prawną osobom zamieszkującym na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez wzmocnienie prawa do gruntu.

Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 r. i nie było to związane z jakąkolwiek czynnością ze strony właściciela lokalu mieszkalnego

Podstawą przekształcenia jest istnienie w tym dniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Pozostaw komentarz