ROZWÓD: kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Kiedy możesz wystąpić o rozwód? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby Twój pozew okazał się skuteczny? Przesłanki rozwodu: Zacznijmy od tego, że warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami na stałe zanikły więzi: duchowe fizyczne i gospodarcze. Więzi duchowe to inaczej uczucia łączące małżonków, więzi fizyczne dotyczą utrzymywania kontaktów seksualnych a więzi gospodarcze to przede wszystkim wspólne prowadzenie gospodarstwa…

Czytaj więcej