Umowy

Konstruujemy umowy handlowe w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, prowadzimy negocjacje dotyczące zawieranych umów, doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy Klienta. Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień, listów intencyjnych, a także negocjujemy w imieniu klienta warunki umowy, sporządzamy projekty umów.

Czym się zajmujemy?

Depositphotos_24695951_xl-2015

Prowadzimy bieżące doradztwo przy wykonywaniu umów, ich rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu,

  1. opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnych;
  2. sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;
  3. sprawy dotyczące wykonywania umów.

Prowadzimy również sprawy sądowe  (pisanie pozwów, apelacji, pism procesowych) z zakresu:

  1. wykonywania umóworaz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie;
  2. ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów
  3. przejścia własnościrzeczy ruchomych i nieruchomości,
  4. ustanowienia służebnościosobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej,
  5. o zwrot korzyściuzyskanych bez podstawy prawnej,
  6. ochrony dóbr osobistych,
  7. skargi pauliańskiej.

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą przedsiębiorców, zakładając spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Uczestniczymy w procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek, jak również ich likwidacji. Sporządzany analizy prawne – due diligence, zwłaszcza w związku z umowami inwestycyjnymi i przejęciami spółek przez zagranicznych inwestorów.

Kto zajmie się Twoją sprawą?

tomasz szymanski st legal-min

Tomasz Szymański

szymanski@stlegal.com.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uczelni Łazarskiego, a także - z wynikiem bardzo dobrym - podyplomowe studia z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Skontaktuj się z nami

ul. Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa