Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Tomasz Szymański służy pomocą prawną zarówno przedsiębiorcom jaki i osobom fizycznym. Oferujemy profesjonalne doradztwo, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych adwokatów.

Czym się zajmujemy?

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych  w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności:

Depositphotos_13961922_xl-2015

postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej (w tym: sporządzanie pism odwoławczych od decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych środków służących do wzruszenia wydanych decyzji),

pozwolenia, zezwolenia, koncesje (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i prawa budowlanego),

zastępstwo prawne w toku całego postępowania, przed organami administracji publicznej i samorządowej, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i zastępstwo prawne w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem,

sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i reprezentacja strony przed tym organem,

sporządzanie wniosków z uwzględnieniem wymogów formalnych stawianych przez prawo,

użytkowanie wieczyste – przekształcenie.

Kto zajmie się Twoją sprawą?

tomasz szymanski st legal-min

Tomasz Szymański

szymanski@stlegal.com.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uczelni Łazarskiego, a także - z wynikiem bardzo dobrym - podyplomowe studia z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Skontaktuj się z nami

ul. Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa