Odwołanie od decyzji ZUS

Płatnicy składek ZUS składają wnioski o przyznanie różnego rodzaju świadczeń. Decyzje odmowne ZUS w sprawach takich jak np. prawo do renty, emerytury czy zasiłku chorobowego bywają dużym problemem dla wnioskodawcy, który często w ten sposób traci środki do życia.

Jednak negatywna decyzja ZUS nie kończy sprawy. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnym kroku ZUS może przekazać sprawę do sądu okręgowego. Nie należy jednak obawiać się wysokich kosztów sądowych.

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

odwolanie od decyzji zus (4)-min

Świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

odwołania od decyzji ZUS w sprawie emerytury

odwołania od decyzji ZUS w sprawie zasiłku chorobowego

odwołania od decyzji ZUS dotyczących nienależnie pobranych świadczeń

odwołania od orzeczenia lekarza ZUS

odwołania od decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

odwołania od decyzji ZUS dotyczących zadłużenia z tytułu nieuiszczonych składek

Komu przysługuję odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest środkiem zaskarżenia, z którego ubezpieczony może skorzystać gdy jest niezadowolony z decyzji wydanej przez organ. Jeśli odwołanie od decyzji ZUS trafi do sądu to odwołujący się zwolniony jest z ponoszenia kosztów sądowych.

odwolanie od decyzji zus (5)-min

Jak złożyć odwołanie od decyzji lub orzeczenia ZUS?

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS ma charakter ściśle sformalizowany. Dlatego bardzo istotne jest przestrzeganie wszystkich wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu postępowania cywilnego). W takiej sprawie warto więc zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika.

W ST Legal pomagamy Klientom zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Działamy na terenie całej Polski.

Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi zazwyczaj 30 dni od daty doręczenia decyzji a odwołanie musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane przez prawo. Odwołanie od decyzji ZUS składa się do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem organu ZUS, który wydał sporną decyzję.

Kto zajmie się Twoją sprawą?

tomasz szymanski st legal-min

Tomasz Szymański

szymanski@stlegal.com.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uczelni Łazarskiego, a także - z wynikiem bardzo dobrym - podyplomowe studia z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Skontaktuj się z nami

ul. Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa