ROZWÓD: kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Kiedy możesz wystąpić o rozwód? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby Twój pozew okazał się skuteczny?

Przesłanki rozwodu:

Zacznijmy od tego, że warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami na stałe zanikły więzi: duchowe fizyczne i gospodarcze. Więzi duchowe to inaczej uczucia łączące małżonków, więzi fizyczne dotyczą utrzymywania kontaktów seksualnych a więzi gospodarcze to przede wszystkim wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Może się jednak zdarzyć tak, że mimo, iż nie ma już pomiędzy małżonkami żadnej więzi emocjonalnej ani fizycznej to jednak sytuacja życiowa wymusza istnienie pewniej więzi gospodarczej np. utrzymywanie wspólnego mieszkania. To jednak nie stanie na przeszkodzie do orzeczenia rozwodu.

Dobro dzieci:

Trzeba pamiętać, że sąd nie orzeknie rozwodu także wtedy gdy (mimo spełnienia wszystkich trzech przesłanek) w skutek rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków. W związku z tym dobrze jest przygotować dzieci do rozwodu, oswoić z tym, że rodzice nie będą już razem. Wtedy bardzo prawdopodobne jest uznanie przez sąd, że rozstanie małżonków nie wpłynie negatywnie na dzieci i orzeczenie rozwodu.

Opieka nad dziećmi:

Trzeba pamiętać, że w ramach sprawy rozwodowej sąd będzie rozstrzygał także kwestię opieki na dziećmi. Jeśli jesteście mocno skonfliktowani i nie możecie się porozumieć w tej sprawie to sąd ostatecznie zdecyduje, które z Was będzie sprawować stałą opiekę nad dziećmi, a które będzie się z nimi tylko kontaktować. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do adwokata, który pomoże uzyskać satysfakcjonujące Cię rozstrzygniecie sądu.

Jak przygotować pozew o rozwód, co powinno się w nim znaleźć? Do którego sadu się go wnosi? O tym wszystkim już niebawem na moim blogu.