Rozwód czy separacja?

Czy różni się rozwód od separacji? Kiedy lepiej zdecydować się na rozwód a kiedy na separację?

Na początku chciałbym podkreślić, że ten wpis dotyczy separacji w sensie prawnym to znaczy takiej, która zostaje orzeczona przez Sąd a nie separacji faktycznej czyli powstałej w skutek rozstania małżonków.

W teorii.

Sąd orzeknie rozwód gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków (co to dokładnie oznacza wyjaśniam we wpisie: ROZWÓD: kiedy można złożyć pozew o rozwód?  Jak wygląda sprawa wyjaśniam we wpisie ROZWÓD: krok po kroku).

Do orzeczenia  separacji wystarczy aby doszło do zupełnego rozkładu pożycia – nie musi występować przesłanka trwałego rozkładu pożycia.

Tyle teorii a czym to się praktycznie różni?

Rozwód to definitywne zakończenie małżeństwa czyli: małżeństwo przestaje istnieć,  można zawrzeć nowy związek małżeński czy też łatwo powrócić do nazwiska noszonego wcześniej.

Separacja nie przynosi skutku w postaci zakończenia małżeństwa i daje możliwość powrotu do stanu sprzed jej orzeczenia. A zatem, jeśli małżonkowie pozostający w separacji zdecydują się ponownie żyć razem to Sąd na ich zgodny wniosek orzeknie o zniesieniu separacji.

Są też podobieństwa.

Poza tym zasadnicze skutki separacji są takie jak rozwodu czyli m.in.: ustanie wspólności majątkowej czy brak dziedziczenia po małżonku pozostającym w separacji.  Orzekając separację Sąd rozstrzygnie też kwestię władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy też zasad pokrywania kosztów ich utrzymania.

Co jeśli jeden z małżonków wnosi o orzeczenie separacji a drugi rozwodu?

Jeśli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu i Sąd uzna, że orzeczenie rozwodu jest uzasadnione (nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia) to orzeczony zostanie rozwód.