Podwyższenie alimentów na dziecko

Kiedy można skutecznie domagać się podwyższenia zasądzonych alimentów?

Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze a sąd rozstrzygając o ich wysokości bierze pod uwagę stan z chwili wydawania wyroku. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podwyższenia alimentów można domagać się w razie „zmiany stosunków”. Co to w praktyce oznacza?

O zmianie stosunków możemy mówić zarówno w odniesieniu do osoby zobowiązanej do płacenia alimentów jak i w odniesieniu do uprawnionego.

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów dostała znaczną podwyżkę, zmieniła pracę na lepiej płatną albo odziedziczyła spory majątek to doszło do zmiany stosunków. Może być też tak, że zmniejszyły się obciążenia finansowe takiej osoby bo np. spłaciła kredyt albo przestała płacić alimenty na inne dziecko.

Trzeba pamiętać, że zmiany dające podstawę do domagania się podwyższenia alimentów nie mogą być drobne – muszą mieć znaczny, istotny charakter.

Najczęściej do „zmiany stosunków”, o której mowa w art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dochodzi gdy zwiększają się uzasadnione potrzeby uprawnionego czyli dziecka. Gdy dziecko rośnie, rosną też wydatki związane z jego dorastaniem. Starsze dziecko chodzi do kina, uprawia sport, uczy się języków, jeździ na wycieczki, ma swoje pasje a wszystko to kosztuje. Warto pamiętać, że ów wzrost wydatków na dziecko musi być bardzo dobrze udokumentowany. Jeśli np. matka dziecka szykuje się do sprawy o podwyższenie alimentów powinna z pewnym wyprzedzeniem zacząć zbierać rachunki, faktury, paragony dla wykazania wysokości kosztów.

Domagając się podwyższenia alimentów nie polemizujemy z poprzednim wyrokiem ustalającym alimenty! Wskazywanie, że poprzedni wyroku był niesłuszny a zasądzone alimenty powinny być wyższe nie doprowadzi do ich podwyższenia. Kluczowe dla uzyskania oczekiwanego rozstrzygnięcia jest wykazanie, że – od czasu wydania poprzedniego wyroku – coś (na znacznym poziomie) uległo zmianie.

Choć ten wpis poświęcony jest podwyższeniu alimentów to warto na marginesie nadmienić, że owa „zmiana stosunków” może niekiedy uzasadniać także obniżenie alimentów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, bądź coś nie jest do końca zrozumiałe, nie zrażaj się! Daj mi znać a chętnie Ci to wytłumaczę. Pisz do mnie śmiało na adres email: szymanski@stlegal.com.pl

adw. Tomasz Szymański