Gwarancja a rękojmia

Czym jest gwarancja a czym rękojmia? Jakie są najważniejsze różnice? Gwarancja. Gwarancja to wydawane przez producenta, dobrowolnie zapewnienie o jakości towaru. Dokument gwarancji – fachowo nazywany oświadczeniem gwarancyjnym – określa czas na jaki została udzielona, warunki konieczne do jej uwzględnienia, dane gwaranta (czyli tego kto gwarancji udziela), uprawnienia przysługujące w razie odnotowania wady oraz stwierdzenie,…

Czytaj więcej

Kredyty frankowe

adwokat Joanna Tkaczyk omówiła w TVN24 sytuację osób posiadających kredyty we franku szwajcarskim po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czytaj więcej

Użytkowanie wieczyste (1)

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – 20 lipca 2018 r. została uchwalona Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że ma ona zapewnić stabilność prawną osobom zamieszkującym na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez wzmocnienie prawa do gruntu. Przekształcenie użytkowania…

Czytaj więcej